Privacy policy

Privacybeleid GSM Rijnmond Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GSM Rijnmond. U dient zich ervan bewust te zijn dat GSM Rijnmond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

GSM Rijnmond respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GSM Rijnmond of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GSM Rijnmond of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

GSM Rijnmond

Koningshoek 92.303

3144 BA MAASSLUIS

0647282281

info@gsmrijnmond.nl

Algemene Voorwaarden

Klachten

1 - Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de klant aangeven zijn.

Prijs

2 - De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Stoppen of doorgaan

3 - Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de extra kosten brengen wij alleen de onderzoekskosten in rekening

4 - De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GSM Rijnmond in geval van extra kosten en betaalt dan geen onderzoekskosten. GSM Rijnmond stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

5 - Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze GSM Rijnmond niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product

6 - Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijden de duur van de reparatie.

Kwaliteit

7 - Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe en originele onderdelen. Wanneer de klant dat verzoekt, stelt GSM Rijnmond de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

8 - Na de reparatie ontvangt de klant een faktuur met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

9 - GSM Rijnmond is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehorende accessoires alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie

10 - GSM Rijnmond geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.

11 - Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend

12 - Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in.

Niet afgehaalde producten

13 - Indien na 1 maand dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is GSM Rijnmond gerechtigd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Geschillen

14 - Mocht een reparatie van GSM Rijnmond, ondanks onze uiterste inspanning, niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan kan de klant zijn onvrede telefonisch, via mail of via de post aan GSM Rijnmond kenbaar maken. GSM Rijnmond zal zich uiterst inspannen om samen met de klant te zoeken naar een oplossing naar tevredenheid van de klant

15 - Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2017