GOED OM TE WETEN

Klanten met een afspraak hebben voorrang op klanten die geen afspraak hebben.

    -